Szukaj:Certyfikat ISO

iso

Koniec czynnika R22

Całkowity zakaz używania urządzeń z czynnikiem R22 zacznie obowiązywać już za:

Serwis klimatyzacji

Serwis klimatyzacji

Mapka Zumi

Program gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) zwana dalej ustawą „zmieniającą" weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r. Ustawa wprowadziła zmiany m.in. dotyczące decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń do sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, zgodnie z art. 17 ust. 1a oraz 3a Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243) jest obowiązany do - uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 79b ust. 1 pkt. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243), jeżeli wytwórca odpadów prowadzi działalność bez uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, łamie przepisy ochrony środowiska, więc podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł.

 

Nasza firma posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami.

Kod QR

Jak zeskanować wizytówkę ?
  1. Uruchom skaner kodów w swoim telefonie
  2. Nakieruj telefon na ekran monitora i odczytaj kod QR znajdujący się obok wizytówki
  3. Doodaj wizytówkę firmy do kontaktów lub wykonaj połączenie
Aplikacje którymi możesz skanować kody QR na twoim telefonie